Jobb felső infóblokk

Felhívás

2021. szeptember 06.

Kedves Lakosság!

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00040 kódszámú projekt keretében készül Lenti Város klímastratégiája.

A készülő dokumentum hozzájárul a nemzeti és nemzetközi, az éghajlatváltozás megfékezését, illetve a hatásaira való felkészülést célzó törekvéseinkhez.

Az elmúlt időszakban szakemberek elkészítették a stratégia egyeztetési változatát, mely elérhető az alábbi linkre kattintva: LINK

Tekintettel a téma időszerűségére és fontosságára, tisztelettel kérem Lenti Város lakosainak véleményeit, észrevételeit a klímastartégiával kapcsolatban, melyeket legyenek szívesek 2021. szeptember 30-ig megküldeni az imroddkk@gmail.com e-mail címre.

Közreműködésüket tisztelettel köszönöm!

Horváth László polgármester