Jobb felső infóblokk

Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és stratégiaalkotás Lenti Városban
Szerződött támogatás összege: 9 301 810,-Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2022.02.28.
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00040

Rövid összefoglalás a projektről

Lenti Város Önkormányzata a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesülettel konzorciumi együttműködésben kívánja megvalósítania „Klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és stratégiaalkotás Lenti Városban” című projektet. A tervezett projekt sikeres megvalósítása különösen azért bír jelentőséggel, mert az elmúlt évtizedekben a város térségében is egyértelműen kimutatható volt az éghajlat változása.

Az éghajlat változása e térségben is folytatódni fog a következő évtizedekben és komoly kihívásokat képez majd a városban és környékén élők számára. Pontos, városi szintű elemzés nem áll rendelkezésre arról, hogy az éghajlatváltozás mely hatásai képezik majd a legnagyobb megoldandó feladatot a településen, irányadóként szolgálnak ugyanakkor a Zala Megyei Klímastratégia megállapításai, miszerint a megye délnyugati térségében mindenekelőtt az alábbi következmények jelentkezésére kell felkészülni a jövőben:

 • Hőhullámok közegészségügyi kockázatai
 • Vízkárok fokozódása árvizek, belterületi elöntések következtében
 • Erdők sérülékenysége
 • Épületállomány sérülékenysége

Mindez indokolttá és szükségessé teszi a klímaváltozáshoz való tervszerű és a társadalom minél szélesebb rétegei által megvalósított alkalmazkodást.

A projekt tevékenységei a nemzetközi, európai uniós és hazai szintű klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikai elvárások teljesítését szolgálják.

A projekt fő célja Lenti Város klímaváltozással kapcsolatos mitigációs – azaz megelőzést szolgáló – és a már bekövetkező hatásokhoz történő alkalmazkodási képességének javítása. Ennek két eltérő jellegű, ám azonos jelentőségű megvalósítási formájára irányul a projekt. Egyrészt szemléletformálási tevékenységek megvalósítása révén arra törekszik, hogy az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást szolgáló cselekvési lehetőségek ismertsége szignifikánsan nőjön a városban, ami minden változás kiindulópontjának tekinthető, másrészt maga a városvezetés pontos információkhoz jusson a helyben várható hatásokról, a város cselekvési lehetőségeiről, és így időben, tervszerűen fel tudjon készülni a jövőbeli éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra.

A célok sikeres elérése esetében Lenti Város költséghatékony módon fel tud készülni a következő évtizedek klimatikus változásaira, továbbá erejéhez mérten hozzájárul a nemzeti, európai uniós, és nemzetközi üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentési vállalások eléréséhez is. Ezek következtében egyrészt képes lakosait megvédeni a várható szélsőséges időjárási körülmények és azok hatásai által kiváltott emberi életet, egészséget, valamint vagyont veszélyeztető tényezőktől, javítva ezáltal az itt élők életminőségét, másrészt az energiatakarékos, alacsony emissziójú megoldások elterjesztése révén hozzájárul az itt élők anyagi helyzetének javulásához is.

A projektben az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

 • Helyi klímastratégia kidolgozása
 • "Játékosan az energiatakarékosságról" interaktív foglalkozások az óvodákban
 • "Klímanap" óvodai családi rendezvény
 • "Az eltűnt idő(járás) nyomában" általános iskolai interaktív foglalkozássorozat
 • "Klímanap" családi rendezvény iskolákban
 • Klíma-Energia Tervezési Nap
 • Interaktív programsorozat Lentin működő nyugdíjasklubokban
 • Klímasátor (önálló stand) a város kiemelt rendezvényein
 • „Mit tegyünk a klímaváltozás mérsékléséért az iskolában, hogyan adjuk át az üzenetet a diákjainknak?" workshop
 • Energiatakarékossági óvodai vetélkedő a Városi Művelődési Központban
 • Rajzpályázat a klímaváltozás helyi hatásainak témakörében
 • "Légy Te is klímabarát" általános iskolai vetélkedő
 • Plakátkészítő verseny a klímatudatosság témájában
 • Tegyünk otthon a klímaváltozás ellen" szakkör háztartásoknak
 • Médiakampány Lenti TV-ben
 • Sajtókampány a Lenti és Vidéke havilapban
 • Iskolás korosztálynak szóló kiadvány
 • Kiadvány az idős korosztály számára
 • Tanulmányút megújuló energiát használó településre, Nagypáliba
 • Meglévő internetes honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal létrehozása és működtetése
 • Kreatív játékos foglalkozás a Majálison, a Gyereknapon, és Őszi fesztiválon

A projekt keretében elkészülő klímastratégia felkerül a város honlapjára és minden érdeklődő számára elérhető lesz a következő 5 év során.